++32 (0) 476 52 69 10
info@itrainmyhorsesbrain.com

Over ITMHB

I train my horse’s brain

ITMHB wil het belonend, ethisch trainen van paarden promoten.
Belonend  trainen, dat betekent het trainen van paarden op een zo ethisch mogelijke manier, gebaseerd op wat we weten vanuit de wetenschap – en bij twijfel kiezen we de kant van het paard.

Trainen met een praktisch begrip van hoe een paard nu eigenlijk wérkelijk denkt en in elkaar zit zorgt dat je veel preciezer (én ethischer) kan zijn in je traditionele manier van trainen, en bovendien dat je dingen op méér manieren kan oplossen dan alleen die traditionele druk/loslaten-communicatie. Wat je traint blijft hetzelfde, alleen hoe je het traint verschilt.

In het I train my horse’s brain-logo zit ons ‘mission statement‘ verwerkt – dat waar wij bij ITMHB in geloven: founded in science, ruled by ethics. Om beide principes ook daadwerkelijk te ondersteunen heeft ITMHB dit brede online platform opgezet. Het kan allemaal op je eentje, maar samen is fijner en gaat beter. ITMHB biedt je een overzicht van onafhankelijke lesgevers en medetrainers voor wie belonend trainen centraal staat en hun kennis en kunde ook hebben bewezen, en ook een facebookgroep, streaming interviews en andere leermomenten (zoals de organisatie van het HorseBoostCamp, en een overzicht van online cursussen.

Online cursussen

Op deze site vind je een overzicht van cursussen die zowel op deze site, als op andere sites gehost zijn. Ze worden doorgegeven door instructeurs zelf; het is aan hen om aan ITMHB te melden dat ze deze cursussen organiseren (ITMHB is overigens niet verantwoordelijk voor de inhoud van de cursussen).
Zo krijgt positief, ethisch trainen wat het verdient: goed opgeleide mensen met een brede kennis en degelijke praktische vaardigheden. Mensen die precies weten wat ze aan het doen zijn en waarom.
Je kiest zelf wat bij je past, je leert waar en wanneer jij wil, in jouw tempo!

Onze educatieve site-infrastructuur staat overigens niet alleen open voor lesgevers die clickertraining geven, maar ook voor alle andere lesgevers die hun steentje willen bijdragen tot een betere omgang met paarden.
Ben je een instructeur, beantwoordt wat je doet aan het mission statement van ITMHB en denk je dat jouw cursus een plaats verdient in ons aanbod? Vermelding is gratis als je een clickerbadge hebt. Hosten kan tegen een uiterst lage vergoeding – dat zouden we het fijnst vinden, alle cursussen op één plaats bij elkaar. Contacteer ons voor de voorwaarden, en geef ons alle informatie in het format zoals je dat ziet staan in ons cursusoverzicht. Let wel: het overzicht geldt alleen voor terugkerende en langlopende cursussen met zowel theoretische als praktische inhoud, niet voor demo’s, clinics of eenmalige events. Om dat te melden kan je in onze facebookgroep terecht (enkel voor wetenschappelijk geïnspireerde events zoals lezingen en seminaries, of clickertraining-events!).

Clickerbadges

badge-mmBewuster, belonend trainen is volop in opgang. Dat is niet alleen goed voor het paard; het is ook fijn voor wie zich al lang inzet voor de erkenning van het belang van vriendelijk trainen op een wetenschappelijke basis.

ITMHB organiseert ook het assessment van verschillende clicker-kwaliteitslabels.

Steeds meer mensen willen hun training niet alleen efficiënter en ethischer, maar ook meer fun maken voor hun paard (en voor zichzelf!). Tot nu toe wilden we bij ITMHB dat beginnende clickertrainers zelf hun weg vonden, maar het blijkt dat mensen toch wel behoefte te hebben aan wat meer houvast.
Als je dan op zoek gaat naar meer informatie en begeleiding gebeurt het al wel eens dat je terecht komt bij iemand die vertelt dat ook hij “belonend” traint, en “clickertraining” geeft, maar in werkelijkheid zelf een beginner is of zelfs ideeën verkondigt die simpelweg lijnrecht ingaan tegen wat clickertraining zou moeten zijn. Het aantal mensen dat een verkeerd beeld heeft van clickertraining, of afhaakt omdat er niet voldoende begeleiding is, is daardoor te groot.

Daarom hebben we bij ITMHB besloten om te doen wat we zo lang niet wilden doen: clickertraining in een stappenplan gieten. Mits van meet af aan één belangrijke voorwaarde: we willen je niet vastpinnen op een reeks verplichte oefeningen in een vaste volgorde.
Bovendien willen we dat stappenplan zo flexibel mogelijk houden, of eigenlijk: die stappenplannen. We willen je de ruimte geven om je eigen ding te doen. Meer nog: we willen je graag begeleiden naar dat meesterschap in je eigen tempo en volgens je eigen interesses. Je kiest zelf of je meer in de praktijk wil werken, je theorie bijschaven, of beide. Je kiest voor het overgrote deel je eigen oefeningen, en het is jouw keuze of je wil rijden of grondwerken, of beide. En wil je lesgeven met een stevige achtergrond? Dan voorzien we ook dat assessment.

Aan het eind van al je inspanningen wacht een kwaliteitslabel – iets waar je trots op kan zijn, en terecht, want je hebt het toch maar waargemaakt!
Er zijn (op dit moment) drie clickerbadges: clickerminded, clickerskilled en clickercoach, met daarbinnen verschillende niveaus en richtingen.

Je kan de ITMHB kwaliteitsbadges enkel via deze site verdienen. Instructeurs kunnen zelf géén badges verlenen.